موسوعه احادیث طبى
48 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
این موسوعه برخوردار از احادیث طبی و بهداشتی می باشد ، توصیه هایی از معصومین در رابطه با بهداشت تغذیه و جز آن و نیز توصیه ای درمانی .