دانشنامه میزان الحکمه
53 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دانشنامه میزان الحکمه ، موسوعه ایحدیثی و موضوعی است که احادیث فریقین را به ترتیب حروف تهجی جمع آوری کرده و هنوز در آغاز راه است و محققان بسیاری در جمع آوری احادیث آن همکاری دارند و تحت اشراف آیةالله ریشهری تالیف یافته است .