تفسیر و مسند ابوالجارود
82 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
ابو الجارود یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام بود که دارای اصل و تفسیر بوده است که هر دوکتاب احادیث امام باقر علیه السلام را تشکیل می دهند. این دو کتاب همچون بسیاری از اصول اولیه در گذر حوادث زمان از میان رفته است لیکن به طور پراکنده در جوامع روایی نقل شده است به جهت اهمیت این تفسیر در تراث شیعه ، اقدام به بتز سازی گردید.